23/11/2018
1698
Gp. Mỹ Tho: Bế mạc Năm thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại TTHH Ba Giồng 
Media: Điđimô Sơn, Henri Hưng, Vũ, Thanh
Bài viết: Têrêsa Mai An
MVTT Mỹ Tho
 

 (WGPMT) Năm thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN) đã được mở ra vào 19.06.2018 và khép lại vào ngày 24.11.2018. Năm thánh tuy ngắn ngủi nhưng đã đánh dấu một lịch sử quan trọng trong Giáo hội Việt Nam, kỷ niệm 30 năm Giáo hội tôn phong CTTĐVN lên hàng hiển thánh. Đây là dịp để mọi người tôn vinh CTTĐVN, và cũng là cơ hội để mọi Kitô hữu chất vấn và xác tín hơn nữa niềm tin của mình, để qua đó mọi người cũng thốt lên như Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu: “Ðạo đã thấm nhập trong xương trong tuỷ, tôi làm sao bỏ được, vả lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là đạo Trưởng”.

Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức thánh lễ Bế mạc Năm Thánh tôn vinh CTTĐVN tại Trung tâm Hành Hương (TTHH) Ba Giồng, nơi được chọn làm TTHH Giáo tỉnh Sài Gòn, lúc 08g00 ngày 23.11.2018. Trong dịp này, Đức Giám mục Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Khảm phong chức phó tế cho 6 thầy Đại chủng sinh khóa XIV đã hoàn thành chương trình học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Quý Thầy có tên sau đây:

1. Thầy Phêrô Trần Anh Duy, sinh năm 1985, Giáo xứ Bến Siêu.

2. Thầy Phêrô Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1985, Giáo xứ Cái Mây.

3. Thầy Phêrô Trương Ngọc Đức, sinh năm 1986, Giáo xứ Hiệp Hòa.

4. Thầy Martinô Trần Huy Quí, sinh năm 1985, Giáo xứ Mỹ Quí.

5. Thầy Gioan Cao Duy Thiện, sinh năm 1982, Giáo xứ Cái Mây.

6. Thầy Antôn Nguyễn Phước Triệu, sinh năm 1985, Giáo xứ Thủ Đoàn.

Đồng tế với Đức Cha Phêrô có Cha Tổng Đại Diện, Cha giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý cha giáo sư, quý cha trong và ngoài Giáo phận; cùng với sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân trong Giáo phận và khách hành hương, đặc biệt có sự tham dự của thân nhân của quý thầy sắp lãnh nhận chức phó tế.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã đúc kết những hoạt động trong Năm Thánh vừa qua với những con số cụ thể.

Bản đúc kết Năm Thánh CTTĐVN

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và CTTĐVN, đồng thời cầu nguyện cho nhau vì trong Năm thánh này, tại TTHH Ba Giồng, nhiều người hành hương đón nhận biết bao ơn lành của Chúa. Ngài mong rằng, bế mạc Năm thánh không có nghĩa là chấm dứt, nhưng là mở ra đời sống mới để tinh thần của CTTĐVN thấm vào trong tâm hồn: các linh mục vừa kết thúc khóa thường huấn hằng năm, các thầy chịu chức phó tế hôm nay, các tu sĩ nam nữ, để sống trọn vẹn lời khuyên Phúc Âm và thấm vào tâm hồn anh chị em giáo dân trong đời sống gia đình và xã hội của mình.

Sau bài tin mừng, Cha đặc trách ơn gọi Giáo phận Phêrô Lê Tấn Bảo giới thiệu các tiến chức; và được Đức Giám mục Giáo phận đón nhận.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha kêu gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn lành chúng ta nhận được đặc biệt trong Năm Thánh vừa qua. Năm Thánh là cơ hội để mọi người chiêm niệm và sống gương Cha Thánh Phêrô, qua đó, đời sống đức tin mọi người được hun nóng và vun đắp.

Ngài còn giải thích màu trắng trong sách Khải huyền của “đoàn người đông đảo” đó là màu của sự thánh thiện, và tinh tuyền để thuộc trọn về Chúa. Còn màu đỏ của CTTĐVN là màu của sự hy sinh, chấp nhận từ bỏ dù trong bậc sống nào. Hai màu trắng đỏ quyện vào nhau như sự kết hợp của đau khổ và vinh quang.

Với các tiến chức phó tế, ngài khuyên các thầy hãy trung thành và nghiêm túc thực hiện những lời đã hứa hôm nay, tiêu biểu là về việc giữ các Giờ kinh phụng vụ, giữ đời sống khiết tịnh và rao giảng Lời Chúa trong tư cách thừa tác viên của Hội thánh. Ngài đưa ra gương mẫu của bà mẹ trong sách Macabê, lời rao giảng của bà chạm tới trái tim người nghe, lời rao giảng ấy bằng đời sống cầu nguyện, từ bỏ, hy sinh… Ngài còn nối kết hai sự kiện mừng kính CTTĐVN và phong chức phó tế để sự kiện này như là dấu ấn không phai để nhắc nhớ quý thầy trong đời sống, để quý thầy có thêm sức mạnh tâm hồn, để sống trọn vẹn lời hứa hôm nay.

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức phong chức phó tế tại Lễ Đài TTHH. Từng tiến chức tiến đến quỳ trước Đức Giám mục Giáo phận để tuyên hứa vâng phục Đức Giám mục. Hiệp ý cầu nguyện cho các tiến chức để xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các thầy đang được nhận lãnh tác vụ phó tế, và cộng đoàn cùng cất lên lời kinh cầu các thánh.

Tiếp đến, từng tiến chức được Đức Giám mục đặt tay đọc lời nguyện phong chức; trao sách Phúc Âm; và hôn chúc bình an. Hình ảnh tiến chức được Đức Giám mục trao hôn bình an chứa đựng trong đó nhiều ý nghĩa, như một lời trao gửi niềm tin, niềm hy vọng vào các tiến chức trong tác vụ phó tế của mình. Từ đây, các tiến chức đã trở nên những thừa tác viên của Chúa Kitô, người cộng tác với Đức Giám mục và các linh mục trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và việc bác ái.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Các tân phó tế đã bước lên bàn thờ thi hành việc phụ giúp chuẩn bị lễ vật trong trách vụ mới lãnh nhận.

Trước khi kết thúc thánh lễ, thầy Phêrô Trương Ngọc Đức đại diện quý tân Phó tế đã có những lời tâm tình để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Cha Phêrô, quý cha đồng tế, quý cha giáo, quý cha xứ, gia đình linh tông, huyết tộc cùng cộng đoàn phụng vụ.

Có thể nói, Năm thánh kính CTTĐVN như là cái bản lề nối kết giữa hai thời đại: xưa và nay, để tựu trung về một mục đích là lời mời gọi nên thánh. Và cho dù năm thánh này thật ngắn ngủi nhưng lòng yêu mến các thánh và quyết tâm nên thánh vẫn thôi thúc nơi mỗi Kitô hữu, cách đặc biệt các tân chức hôm nay để mỗi người thay đổi lối sống và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn trong từng ngày.