26/12/2017
1129
Giáo điểm Tầm Vu: Thánh lễ Giáng Sinh 2017
 
Giáo điểm Tầm Vu, Giáo xứ Tân An: Thánh lễ Giáng Sinh và kỷ niệm một năm giáo dân
tại Giáo điểm được dâng thánh lễ.
 
Hình: Phaolô Vũ
MVTT Giáo xứ