24/02/2018
1787
Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm trao đổi về ý nghĩa Ad Limina(Nguồn: tgpsaigon.net)