01/12/2017
1299
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ tại Myanmar, 28.11.2017

 

Nguồn: RVA