01/12/2017
951
Đài Chân Lý Á Châu phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Myanmar 

Nguồn: RVA