13/03/2018
1113
Thông báo: Khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân

GIÁO PHẬN MỸ THO

BAN GIÁO LÝ

 

THÔNG BÁO

(V/v khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân)

 

Kính gởi: Quý cha

 

Để giảm bớt phần nào những khó khăn cho quý cha và các giáo xứ trong việc vừa tổ chức các lớp giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ vừa xử lý việc học hỏi giáo lý cho những trường hợp đặc biệt, được sự cho phép của Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ, Ban Giáo Lý chúng con sẽ mở “Lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân” cho các anh chị và các bạn trẻ muốn tìm hiểu. Sau khóa học, chúng con sẽ cấp chứng chỉ cho các học viên.

Đối tượng là nam nữ thanh niên đã tròn 18 tuổi trở lên (Công giáo cũng như không Công giáo)

 

Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho, 23 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho

Thời gian: từ 19g00 đến 20g30 các ngày thứ 2 và thứ 4 hằng tuần.

Khai giảng vào ngày 16.04.2018 và kết thúc khóa vào tháng 9 năm 2018

Thời gian ghi danh từ ngày ra thông báo đến ngày khai giảng.

Học phí: 100.000 đồng (tài liệu + phụ phí cho TTMV)

Nơi ghi danh: xin liên hệ Cha Antôn Huy Hoàng 0938 681 500
                                                
Cha Giuse Thanh Long 0972 456 228

 

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 3 năm 2018

                                 TM. Ban Giáo Lý

 

 

                                  Lm. Giuse Trần Thanh Long