03/05/2018
3096
Thông báo: Công nhận giáo lý viên cấp 1 của Giáo phận

GIÁO PHẬN MỸ THO

BAN GIÁO LÝ

THÔNG BÁO

(V/v công nhận giáo lý viên cấp 1 của Giáo phận)

 

Kính gởi quý cha và anh chị em.

Theo quy định của ban giáo lý chúng con: sau khi anh chị em đã tham gia các kỳ thi sát hạch giáo lý viên cấp 1 tại giáo hạt, nếu kết quả là đạt yêu cầu và sau ít là 1 năm cộng tác với công việc huấn giáo tại giáo xứ, Ban Giáo Lý chúng con sẽ chính thức công nhận các anh chị em ấy là Giáo Lý Viên Cấp I của Giáo phận Mỹ Tho. Sau các kỳ thi tại các Giáo Hạt trong hơn một năm qua và với sự chứng nhận của các cha sở liên hệ,

BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN MỸ THO

CÔNG NHẬN CÁC ANH CHỊ EM CÓ TÊN SAU ĐÂY

LÀ GIÁO LÝ VIÊN CẤP I CHÍNH THỨC CỦA GIÁO PHẬN

STT

TÊN THÁNH-HỌ-TÊN

NĂM SINH

GIÁO XỨ

GIÁO HẠT

1

Isave Nguyễn Thị

ẤU

1957

Đức Hòa

ĐỨC HÒA

2

Gioan Bt. Lại Tấn

CƯỜNG

1999

Đức Hòa

3

Phaolô Nguyễn Văn

GIẢI

1940

Đức Hòa

4

Isave Lê Thị Thu

1995

Đức Hòa

5

Maria Đặng Nguyễn Hồng

HOA

1997

Đức Hòa

6

Maria Nguyễn Thị

HOA

1955

Đức Hòa

7

Maria Nguyễn Thị Tú

KHÀNH

2000

Đức Hòa

8

Giuse Phan Tuấn

KIỆT

1963

Đức Hòa

9

Phêrô Phan Thanh

LIÊM

1995

Đức Hòa

10

Têrêsa Trần Thị Kim

LOAN

1985

Đức Hòa

11

Anna Phan Thị Hồng

LOAN

2001

Đức Hòa

12

Giuse Tô Tấn

LỢI

1949

Đức Hòa

13

Maria Nguyễn Thị Ngọc

OANH

1971

Đức Hòa

14

Maria Huỳnh Anh

THƯ

1998

Đức Hòa

15

Giuse Bùi Văn

THÔNG

1999

Đức Hòa

16

Maria Đoàn Thị Mai

TRÂM

1999

Đức Hòa

17

Phêrô Phan Thanh

TÙNG

1997

Đức Hòa

18

Maria Nguyễn T. Phương

UYÊN

1998

Đức Hòa

19

Anna Phan Nguyễn Như

Ý

1997

Đức Hòa

20

Phaolô Trần Minh

DƯƠNG

1999

Lương Hòa Hạ

21

Gioan Dương Tấn

ĐẠT

2000

Lương Hòa Hạ

22

Phêrô Huỳnh Ngọc

ĐỨC

2000

Lương Hòa Hạ

23

Giuse Lê Thái

HOÀN

1999

Lương Hòa Hạ

24

Gioan Bt. Trần Ngọc

THIỆN

1999

Lương Hòa Hạ

25

Phan. Ass. Nguyễn Minh

TRÍ

2001

Lương Hòa Hạ

26

Đamianô Ng. Vũ Minh

LONG

2003

Antôn

MỸ THO

27

Giuse Nguyễn Viết Phước

TRÍ

2004

Antôn

28

Giuse Nguyễn Phú Đăng

KHOA

1997

Chợ Cũ

29

Maria V Thị Nguyệt

HẰNG

2000

Chợ Cũ

30

Giuse Ng. Điền Trường

SƠN

2001

Chợ Cũ

31

Maria Nguyễn Điền Ngân

TÂM

1999

Chợ Cũ

32

Giacôbê Lê Nguyễn

HÒA

1997

NVHB

33

Maria Nguyễn Xuân

HẰNG

1985

NVHB

34

Giuse Nguyễn Đình

DUY

2003

NVHB

35

Giuse Trần Tấn

THIỆN

1988

NVHB

36

Phêrô Nguyễn Tấn

ĐẠT

1996

NVHB

37

Maria Việt Thị Mỹ

DUYÊN

1994

NVHB

38

Giuse Mai Xuân

THÙY

1998

NVHB

39

Maria Phạm Thị Hương

LAN

1987

NVHB

40

Maria G. Cao Ng Huyền

TRÂN

2000

NVHB

41

Cêcilia Đoàn Nguyễn Tâm

NHƯ

2000

NVHB

42

Anna Trần Ngọc

LOAN

2000

NVHB

43

Maria Phạm Nguyễn Ngọc

LINH

2005

NVHB

44

Maria Nguyễn Ngọc Bảo

TRÂN

2003

NVHB

45

Phaolô Huỳnh Hồng

TIẾN

1999

Ba Giồng

CÁI  BÈ

46

Stêphanô Nguyễn. Võ Minh

TÙNG

1997

Ba Giồng

47

Phêrô Bùi Ngọc

PHƯƠNG

2000

Ba Giồng

48

Maria Tô Thị Thanh

THỦY

2001

Ba Giồng

49

Maria Hồ Thị Dương

ĐÀO

1996

Ba Giồng

50

Têrêsa Nguyễn Tín Anh

THƯ

2002

Cái Mây

51

Anna Nguyễn Thảo Hồng

LAN

2001

Cái Mây

52

Têrêsa Lê Thị Xuân

MAI

2002

Cái Mây

53

Antôn Trần Minh

TÂM

1996

Cái Bè

54

Têrêsa Lâm Nhật

XUÂN

2003

Cái Bè

55

Phêrô Nguyễn Trung

HIẾU

1994

Tân An

TÂN AN

56

Anna Lâm Thị Thiên

2002

Tân An

57

Têrêsa Lê Thị Hiếu

NGÂN

 

Tân An

58

Maria Nguyễn T. Thiên

THANH

 

Tân An

59

Têrêsa Đinh Ngọc

THÙY

2001

Tân An

60

Maria Phạm Thanh

TRÚC

1986

Tân An

61

M. Têrêsa Đỗ T. Thanh

TUYỀN

 

Tân An

 

 

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 4 năm 2018

T.M. Ban Giáo Lý Giáo Phận Mỹ Tho

 

 

L.M. Giuse Trần Thanh Long