28/07/2017
1445
Ngày Bồi dưỡng Giáo lý viên tỉnh Đồng Tháp tại Cao Lãnh 27.07.2017


 

Mary Hoàng Oanh

Ban Giáo lý Gp. Mỹ Tho

 

(WGPMT) Vào Thứ Năm 27.07.2017, Ban Giáo lý Giáo phận Mỹ Tho tổ chức ngày Bồi dưỡng Giáo lý viên tỉnh Đồng Tháp tại Nhà thờ Cao Lãnh, có khoảng 100 người tham dự đến từ hai Hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây.

Buổi sáng, Dì Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh - Thư ký Ban Giáo lý - giới thiệu và giúp các Giáo lý viên học hỏi tài liệu Hướng dẫn việc dạy Giáo lý tại Việt Nam vừa ban hành trong năm 2017. Tiếp theo, Cha Trưởng Ban Giáo lý Giuse Trần Thanh Long tiến hành ôn tập Giáo lý căn bản cho các Giáo lý viên qua bài kiểm tra trắc nghiệm.

Sau giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, các Giáo lý viên trở lại với giờ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc dạy giáo lý và mục vụ. Cha Trưởng Ban cũng đã trình bày cách dùng phương pháp Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc dạy Giáo lý áp dụng trong Giáo phận Mỹ Tho.

Kết thúc ngày bồi dưỡng Giáo lý viên, Cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc - đặc trách Giáo Lý Giáo hạt Cao Lãnh - chủ sự giờ Chầu Thánh Thể. Mọi người cùng hiệp thông tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho các Giáo lý viên thêm hăng say dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.