19/08/2017
190
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 39/2017 

 

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên: Lòng tin của bà mạnh thật

– Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31

– Đức Tổng giám mục Paul Tschang In‑Nam: Sứ thần Toà Thánh đầu tiên tại Myanmar.

          ↓

 

Tập tin đính kèm

(Nguồn: WHĐ)