01/12/2017
257
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 01/2018


Nội dung:

 

– Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng: Người giữ cửa

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar

– Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân.

 

           ↓

Tập tin đính kèm

(Nguồn: WHĐ)