20/11/2017
645
Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo
nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017
 

Gm Giuse Đinh Đức Đạo  
(Nguồn: WHĐ)