10/04/2017
1700
Thông Báo Của Tòa Giám Mục Đalat:  Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Đalat