12/03/2019
750
Gp. Đà Lạt: tổ chức lễ giỗ một năm: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

 

 

Trời Đà Lạt mát dịu sau những cơn mưa nhiều người mong đợi. Hôm nay, thứ bảy ngày 09.03.2019, lễ giỗ một năm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Vâng, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô là người con ưu tú của Giáo phận Đà Lạt, Ngài sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt… Ngài đã đi tu, lãnh nhận sứ vụ linh mục và được tấn phong Giám Mục, làm Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, sau đó ngài được Tòa Thánh đặt làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn, và ngài đã qua đời tại Roma vào dịp các Đức Giám mục Việt Nam đi viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô, đồng thời yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô… Khẩu hiệu Giám Mục của Ngài: “Chúa là niềm vui”...

Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Đà Lạt đã cùng với Đức Cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh tổ chức lễ giỗ đầu cho Đức Tổng Phaolô. Đức Cha Chính Antôn đã mời Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, nguyên Giám Mục Chính tòa Đà Lạt, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám Mục Thanh Hóa tham dự thánh đồng tế để cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô. Đức Hồng Y Phêrô chủ tế lễ giỗ, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh dâng thánh lễ giỗ đầu cho Đức Tổng Phaolô tại Giáo xứ Cây Vông, Giáo phận Nha Trang, nơi quê ngoại của Đức Tổng Phaolô…

Thánh lễ qui tụ nhiều Tu sĩ nam nữ, các Thầy Đại Chủng sinh Simon Hòa, Chủng sinh, linh tông, huyết tộc và một số giáo dân thân thương của Đức Tổng. Đoàn đồng tế gồm Đức Hồng Y Phêrô Chủ tế, Đức Cha Chính Antôn, Đức Cha Giuse Cường và Đức Cha Phó Đa Minh cùng với gần 90 linh mục. Thánh lễ do Cha Hỷ Dòng Thánh Thể, trưởng linh tông của Đức Cố Tổng Phaolô chia sẻ, giảng lễ…

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đạo đức, thánh thiện. Tất cả đều thương tiếc, nhớ thương Đức Tổng Phaolô, tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài. Giữa người sống và người chết như có một mối dây liên kết chặt chẽ. Nhớ thương có nghĩa là cầu nguyện cho người quá cố, như thế giữa kẻ sống và người qua đời có một sự gắn bó thật thiêng liêng… Đại gia đình của Đức Cố Tổng Phaolô vinh dự vì có một người thân thương trong gia đình cống hiến cho Giáo Hội, cho Giáo phận nhiều điều tốt đẹp và tỏa sáng. Giáo phận Đà Lạt cũng vinh dự không kém vì có một người con ưu tú như Đức Tổng Phaolô…

Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã viết cuốn “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12) khi ngài Đặc Trách Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Ngài viết: “Quyển sách nhỏ bé này ra đời nhằm mục đích góp phần phục vụ cho đức tin của anh chị em, để ít nhất anh chị em có thể nói như Thánh Phaolô trong thư II gửi Timôthê: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” – “Scio cui enim credidi” (2 Tm 1,12).

Ngay những trang đầu cuốn sách này do nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành, Ngài đã xác tín: “Những ai làm dấu Thánh giá một cách nghiêm túc, với tình yêu và sự xác tín, chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Nếu chúng ta có ý thức khi làm dấu Thánh giá, cách tuyên xưng đức tin, ngắn gọn đơn sơ ấy, sẽ ảnh hưởng tốt đẹp và sâu sắc trên chúng ta. Nó sẽ giữ chúng ta hồn an xác mạnh, không cho chúng ta làm những điều xấu. Tuyên xưng “niềm tin vào Chúa Ba Ngôi” một cách thường xuyên và sốt sắng, dần dần chúng ta sẽ nên giống như Chúa Ba Ngôi mà bản chất là “yêu thương”. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là “Một Thiên Chúa Duy Nhất”, vì các Ngài yêu nhau trọn vẹn đến nỗi là một với nhau (Ga 17,21-22): Các Ngài ở trong nhau, ở với nhau cách trọn vẹn, các Ngài sống hoàn toàn vì nhau và cho nhau.

Đẹp thay Tình yêu Ba Ngôi, là cội nguồn, là mẫu mực và là cùng đích của mọi tình yêu tốt đẹp chớm nở trong lòng con người!

Thánh lễ đã để lại ấn tượng thương nhớ Đức Tổng Phaolô trong lòng mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

(Nguồn: simonhoadalat.com)