21/02/2019
917
Đại Hội Kinh Thánh toàn quốc tại TGM Nha Trang, ngày thứ 2 

 

 

Khởi đầu ngày thứ hai của Đại Hội Kinh Thánh Toàn Quốc, các tham dự viên khởi đầu bằng thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, TGM, tổng Giáo phận Hà Nội chủ tế, cùng quý Đức Cha và Đức hồng y Phêrô.Chia sẻ trong thánh lễ Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ngài nhấn mạnh với các tham dự viên về sự cần thiết của ơn Thánh Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ là công cụ Ngài, Thiên Chúa dùng chúng ta trong mỗi hoàn cảnh và môi trường khác nhau, nhưng tất cả là để Lời Chúa được lan tỏa…
Khởi đầu cho khóa Kinh thánh tiếp theo là nghi thức suy tôn Lời Chúa, nghi thức suy tôn Lời Chúa như muốn cho các tham dự viên nhận ra rằng tất cả chúng ta là những người phục vụ Lời, nên Lời Chúa phải được tôn kính, suy tôn và cảm mến…
Tiếp theo nghi thức suy tôn là các bài thuyết trình các thuyết trình viên:

Bài thuyết trình 1: Các hoạt động Mục vụ Kinh Thánh trong Giáo phận, ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên (TGM. Gp. Hà Nội)Bài thuyết trình 2: Cử hành Lời Chúa trong gia đình và trong các Nhóm Kitô hữu, ĐGM. Lu-y  Nguyễn Anh Tuấn (GMPT. Gp. Saigon)Bài thuyết trình 3: Dấn thân xã hội – bài học từ nhân vật Tô-bít , Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa SJ  (Gs. Kinh Thánh)Bài Thuyết trình 4: Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham, Cha Inhaxiô Hồ Thông (Gs. Kinh Thánh)Bài Thuyết trình 6: Để giúp người giáo dân học hỏi và chia sẻ Lời Chúa, LM. Antôn  Nguyễn Cao Siêu SJ (Gs. Kinh Thánh) BTTGP Nha Trang

(Nguồn: giaophannhatrang.org)