09/01/2019
1063
Bài phỏng vấn của Đài Vatican News dành cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, tân Giám mục giáo phận Vinh

Bài phỏng vấn của Đài Vatican News dành cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long,
tân Giám mục giáo phận Vinh(Nguồn: Vatican - Tiếng Việt)