06/03/2018
379
Các Giám Mục Việt Nam dâng lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô 
Thánh lễ đầu tiên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican - Roma, sáng 03.03.2018
 

(Nguồn: Dòng Tên Việt Nam)