05/09/2016
2350
Chủng viện dự bị Gioan 23 khai giảng năm học mới
 

Hình: Giuse Hữu Tiến
MVTT Mỹ ThoĐức Cha Phêrô dâng thánh lễ khai giảng năm học mới
và cho 8 chủng sinh mặc áo dòng, tại Chủng viện dự bị thánh Gioan 23
lúc 10g00, ngày 05.09.2016