08/09/2018
578
Trường MNHV2: Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018-2019
 

  Lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019 của Trường Mầm Non Hùng Vương 2

 

Ảnh: do Trường MNHV2 cung cấp