11/02/2018
1513
Dòng MTG Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô dâng thánh lễ tất niên 10.2.2018
 

Têrêsa Mai An

Dòng MTG Mỹ Tho


Thánh lễ tất niên

 Chúc tết và tiệc vui sau thánh lễ