17/06/2016
1178
Dòng Mến Thánh Giá Tân An: Tuần Thường huấn thứ hai


 

Sau một tuần Thường Huấn, quý Dì trở về Giáo xứ với công việc mục vụ của mình; lúc 8g00, 13.08.2016 quý Dì đã trở lại Nhà Mẹ Hội dòng MTG Tân An để tiếp tục tuần Thường Huấn thứ hai từ ngày 13.06 đến ngày 17.06.2016.

Trong ba ngày đầu, quý Dì được gặp lại hai gương mặt thân quen đã đồng hành với Hội dòng qua nhiều đợt thường huấn năm, đó là bác sĩ Lan Hải và bác sĩ Luật. Theo chương trình, ngày 13.06, bác sĩ Lan Hải sẽ trình bày đề tài “Đức ái với ơn gọi người nữ”, nhưng để phù hợp với Năm thánh Lòng Thương xót, bác sĩ đã đổi đề tài “sống Lòng thương xót Chúa với tha nhân”. Bằng những câu chuyện gợi mở, bác sĩ đã giúp quý Dì tái định nghĩa lại lòng thương xót, xác định ba kiểu mẫu của lòng thương xót, phương pháp bồi đắp lòng thương xót và cách sống lòng thương xót với tha nhân.

Hai ngày sau, 14, và 15.06.2016, bác sĩ Luật chia sẻ với quý Dì về đề tài: “sự sống bắt đầu từ khi nào”, cùng với những thông tin hữu ích về an toàn giao thông, thẻ bảo hiểm y tế, và một số bệnh lý thông thường. Cuối giờ học, bác sĩ dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của quý Dì về sức khỏe.

Với truyền thống “trở về nguồn”, lúc 19g00, 14.06.2016, Hội dòng đã cử hành nghi thức tưởng niệm Đấng Sáng Lập, giúp quý Dì hâm nóng lòng yêu mến Đấng Sáng Lập, thấm nhuần linh đạo, đặc sủng mà ngài đã được Chúa soi sáng và đề ra. Quý Dì trong ban Tổng Cố Vấn, và quý Dì Trưởng Cộng Đoàn đã đại diện Chị Em niệm hương trong khi cộng đoàn hát “Công ơn Đấng Sáng Lập”. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau suy niệm “hồn tông đồ” của Đấng Sáng Lập.

Đến với Hội Dòng trong hai ngày cuối, 16 và 17.06.2016, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, với đề tài “Ba lời khấn và đời sống cộng đoàn”; giúp quý Dì xác định nền tảng của đời tu, và kim chỉ nam để sống các lời khuyên Tin Mừng. Trong đời sống cộng đoàn, cha đưa ra những nguyên nhân phá vỡ đời sống cộng đoàn, và từ đó, đưa ra những cách thế để xây dựng. Với phương pháp trình bày sư phạm, cùng với những kinh nghiệm của bản thân, cha đã giúp quý Dì hiểu và cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu của Chúa, và đó cũng là nền tảng cho đời sống của quý Dì.

Tuần Thường huấn thứ hai kết thúc với những điều bổ ích, không chỉ cho đời sống cá nhân, đời sống thiêng liêng của quý Dì, nhưng còn giúp quý Dì có thêm kiến thức và kinh nghiệm để quý Dì chia sẻ với những người mà quý Dì gặp gỡ trong sứ vụ tông đồ. 

Bài viết: Hạ Lê

Hình ảnh: Têrêsa Mai An

MTG Tân An, Gp. Mỹ Tho