15/09/2018
1003
Suy tôn Thánh Giá _Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 

SUY TÔN THÁNH GIÁ

 

1.Không có gì thân quen với người Công giáo cho bằng dấu Thánh giá. Hằng năm, Hội Thánh có Tuần Thánh để tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, ngoài ra còn dành riêng một ngày làm lễ Suy tôn Thánh Giá. Vậy, suy tôn Thánh Giá là suy tôn điều gì?

Phải chăng là suy tôn đau khổ vì khi nhìn lên Thánh Giá, điều thấy rõ nhất là những đau khổ Chúa phải chịu trên thân xác: đánh đòn, đội mão gai, bị đóng đinh, lưỡi đòng đâm thâu? Thế nhưng trên đồi Canvê hôm ấy không chỉ có cây thập giá của Chúa Giêsu mà có đến 3 cây thập giá. Trong 3 cây thập giá, chỉ có 1 cây được gọi là Thánh Giá, còn 2 cây kia chỉ đáng gọi là khổ giá. Như vậy suy tôn Thánh Giá đâu phải là suy tôn đau khổ!

Phải chăng là suy tôn dấn thân chính trị, vì Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá là vì làm chính trị nên mới bị kết án? Thế nhưng đó là lời tố cáo của các thượng tế Do Thái nhằm triệt hạ đối thủ chứ không phải sự thật là thế. Chính Tổng trấn Philatô nhìn nhận: “Phần ta, ta không thấy lý do nào để kết tội ông ấy” (Ga 18,38), nhưng vì người Do Thái gây sức ép: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là người của hoàng đế. Ai xưng mình là vua, thì chống lại hoàng đế” (Ga 19,12), nên Philatô phải trao Chúa Giêsu cho họ đem đi đóng đinh vào thập giá.

2.Không suy tôn đau khổ, cũng chẳng suy tôn dấn thân chính trị, suy tôn Thánh Giá là suy tôn tình yêu. Bài đọc 1 kể lại câu chuyện dân Do Thái đi trong sa mạc và bị rắn cắn chết nhiều người, ông Môsê đến cầu xin Chúa và theo lệnh Chúa truyền, ông làm con rắn đồng và treo lên giữa sa mạc, ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống (Ds 21,4-9). Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc lại sự kiện ấy để nói đến thập giá và ý nghĩa cứu độ của thập giá: “Như Môsê giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy để những ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).

Thế rồi, ngay sau khi nói đến thập giá, Chúa Giêsu khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi hiến ban Con Một để những ai tin vào Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Như vậy, Thập giá là bằng chứng của tình yêu: tình yêu của Chúa Cha hiến ban Con Một: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8,32); tình yêu của Chúa Con chịu đóng đinh trên Thánh Giá: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho bạn hữu” (Ga 15,13); và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của tình yêu nơi Thiên Chúa.

3.Nữ tu Mến Thánh Giá chọn Thánh Giá là “đối tượng duy nhất của lòng trí”. Vì thế, các chị muốn khấn dòng trong ngày lễ Suy tôn Thánh Giá. Cũng ở đây, ý nghĩa lời khấn được bày tỏ trọn vẹn.

Vì suy tôn Thánh Giá là suy tôn tình yêu nên phải nhìn những lời khấn dòng của các nữ tu trong viễn tượng tình yêu, nghĩa là các chị khám phá ra tình yêu Thiên Chúa là kho tàng vô giá, và muốn đáp lại tình yêu ấy bằng sự hiến dâng tất cả những gì mình có: hiến dâng sự tự do qua lời khấn vâng phục; hiến dâng trọn thân xác qua lời khấn khiết tịnh; hiến dâng sở hữu qua lời khấn khó nghèo.

Thiên Chúa là Đấng sung mãn vô biên nên Ngài không thiếu thốn điều gì, không cần bất cứ điều gì từ chúng ta như ta vẫn đọc trong Kinh Tiền tụng: “Lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa”. Tuy nhiên Ngài hạnh phúc đón nhận sự hiến dâng đó như bằng chứng của lòng hiếu thảo nơi con cái, và ban lại cho thế gian. Khi đó, cuộc đời một tu sĩ trở thành món quà của Thiên Chúa cho thế gian, người ta khám phá tình yêu Thiên Chúa.

Sự hiến dâng của các nữ tu được bày tỏ trong giây phút hiện tại nhưng sẽ ràng buộc suốt đời, mà cuộc đời thì không cố định, luôn có những biến chuyển. Vì thế, điều cần thiết nhất là sự trung tín của người tuyên khấn, trong mọi hoàn cảnh. Sự trung tín đó vừa là ơn ban của Thiên Chúa vừa là sự nỗ lực của con người. Vì thế, hãy đồng hành với các chị tuyên khấn bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự nâng đỡ trung thành, để các chị mãi trung thành với lời tuyên khấn hôm nay. 

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm