04/06/2016
4167
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương GĐPTTT, ngày 3.6.2016 
 
Quay video: FX Nguyễn Mỹ - MVTT Hạt Mỹ Tho
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải