07/11/2017
72
Bài giảng Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho