23/09/2017
145
Bài giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho