19/05/2017
154
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho