19/04/2017
221
Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho