22/11/2017
279
Bài giảng CN Lễ Các Thánh Tử Đạo VN năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho