22/11/2017
299
Bài giảng CN Lễ Các Thánh Tử Đạo VN năm A của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho