22/11/2017
179
Bài giảng CN Lễ Các Thánh Tử Đạo VN năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho