03/05/2017
400
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho