28/11/2017
190
Bài giảng CN Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho