28/11/2017
198
Bài giảng CN Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm A của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho