28/11/2017
205
Bài giảng CN Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho