06/12/2017
57
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho